آموزش بازاریابی در پیام رسان‌ها

آموزش بازاریابی در پیام رسان‌ها

آموزش بازاریابی در پیام رسان‌ها

پیام رسان‌‌ها امروز یکی از مهمترین ابزار برای ارتباط بین افراد جامعه شده‌اند. تا حدی که از یک پرام رسان فراتر رفته و با بهره مندی از امکاناتی نظیر گروه و کانال، تبدیل به یک شبکه اجتماعی کوچک و چابک شده‌اند که نباید در بازاریابی از آنها غافل شد.