دوره آموزشي گوگل آنالیتیکس در مشهد

آموزش گوگل آنالیتیکس در مشهد

دوره آموزشي گوگل آنالیتیکس

دوره گوگل آنالایتیکس در دو سطح مقدماتی و تکمیلی ارایه می شود. در دوره مقدماتی، دانشپذیر فرامیگیرد که بطور کامل از تمامی گزارشات و بخش های پنل استفاده کرده و به درستی بتواند اهداف خود را تعیین و وضعیت عملکرد سایت و کانال های ورودی را ارزیابی نماید. یکی از مهمترین مهارت های دانشپذیر پس از اتمام دوره، توانایی خواندن و درک دقیق گزارشات و کار کردن با انواع فیلتر ها بر روی داده ها و گزارش ها است.