دوره آموزشی بازاریابی محتوایی در مشهد

آموزش بازاریابی محتوایی در مشهد

دوره آموزشی بازاریابی محتوایی

آموزش بازاریابی محتوا از پرمخاطب ترین و محبوب ترین دوره‌های آکادمی دیجیتال مارکتینگ ایران دیما است. امروز دیگر همه افراد فعال در حوزه بازاریابی دیجیتالی و حتی افرادی که در این حوزه تخصص خاصی ندارند، در رابطه با تولید محتوا و اهمیت داشتن استراتژی محتوایی خوب شنیده اند. همه آگاه شده‌اند که برای موفقیت در شبکه‌های اجتماعی، کسب رتبه در گوگل، اجرای کمپین‌های تبلیغاتی، ایمیل مارکتینگ و هر آنچه به بازاریابی مرتبط باشد، محتوا، کلیدی ترین نقش را ایفا می‌کند.
دیگر تولید محتوای خوب کافی نیست؛ بلکه باید اصول و تکنیک‌های بیشتری را رعایت کرده و مهارت و تجارب کافی را به کار گیریم تا از دور رقابت خارج نشویم. رعایت این اصول و تکنیک‌ها، راهکار موثری به نام بازاریابی محتوایی خلق کرده است.

بازاریابی محتوایی چه تفاوتی با تولید محتوا دارد؟ 

تولید محتوا صرفا به فرآیند تامین و تولید محتوایی اشاره دارد که ممکن است الزاما بر اساس یک برنامه استراتژیک انجام نشود. اما بازاریابی محتوایی، یک چرخه حساب شده، هوشمندانه و استراتژیک است که عملیات تولید محتوا، تنها بخشی از چرخه بازاریابی محتوایی شمرده می‌شود.

بازاریابی محتوایی چیست؟

بازاریابی محتوایی در واقع یک عملیات برنامه استراتژیک است که بخش قابل توجهی از آن، قبل از تولید و انتشار محتوا انجام می‌شود. اقداماتی از قبیل:
 • مخاطب شناسی بر مبنای سگمنت مشتریان، پرسونای مشتری (Customer Persona) و سفر مشتری (Customer Journey) و درک دقیق انتظارات، ابهامات و نیازهای محتوایی مخاطبان.
 • تدوین استراتژی محتوایی بر اساس مخاطب شناسی انجام شده و شناسایی اهداف مشترک بین کسب و کارمان با مخاطبان هدف. همچنین ارزیابی عملکرد محتوایی رقبا جهت شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های محتوایی.
 • تهیه یک برنامه محتوایی کامل و دقیق مطابق با استراتژی محتوایی تدوین شده و سازماندهی تیم تولید محتوا در داخل و خارج از سازمان.
 • عملیات تولید محتوا مطابق با شاخص‌های کمی و کیفی تعیین شده در برنامه و استراتژی محتوایی تدوین شده.
 • زمانبندی و نظارت بر انتشار محتوای تولید شده در کانال‌ها و رسانه‌های از پیش تعیین شده.
همچنین پس از انتشار محتوا نیز عملیات پیگیری محتوا انجام می‌شود که شامل ایجاد و توسعه تعامل با مخاطبان، اقدامات ترفیع محتوا، بررسی بازخوردها و بهینه سازی چرخه بازاریابی محتوایی می‌شود.

بازاریابی محتوایی چه مزایا و نتایجی دارد؟
 • ایجاد و قدرتمند سازی رسانه‌های اختصاصی
 • توسعه روابط با مخاطبان و ایجاد تعاملات دوطرفه
 • تامین زیرساخت‌های موثر برای سئو و شبکه‌های اجتماعی
 • ایجاد رهبری فکری و اثرگذاری عمیق در مخاطبان و بازار هدف
 • ایجاد اعتماد عمیق در مخاطبان و تبدیل شدن به مشاور بجای فروشنده
 • بازاریابی درونگرا مبتنی بر استراتژی‌های Pull بجای استفاده از استراتژی Push