آموزش بازاریابی صادراتی

آموزش بازاریابی صادراتی

آموزش بازاریابی صادراتی

صادرات همواره یکی از نیازهای اقتصادی هر کشور است و درآمد حاصل از آن به مراتب جذاب تر و بهتر از درآمد فروش داخلی خصوصا در ایران که نرخ ارز هر روز افزایش می‌یابد. در این دوره یاد می‌گیرید که بدون داشتن سرمایه و کالا، چطور از بازاریابی صادراتی کسب درآمد و فرصت کنید.

منتظر دیدار شما در آموزش بازاریابی صادراتی هستیم

ثبت نام