دوره دیجیتال مارکتینگ برای مدیران

دوره دیجیتال مارکتینگ برای مدیران

دوره دیجیتال مارکتینگ برای مدیران

شما به عنوان مدیر یک کسب و کار، حتما به این فکر کرده‌اید که در داخل شرکت خود یک تیم دیجیتال مارکتینگ ایجاد کنید و یا این خدمات را برون سپاری کنید. در هر دو صورت، لازم است داشن و اطلاعات کافی برای مدیریت تیم مجری دیجیتال مارکتینگ خود داشته باشید.

منتظر دیدار شما در دوره دیجیتال مارکتینگ برای مدیران هستیم

ثبت نام